Gedragsverandering.

De Schadeherstelbranche krijgt steeds meer te maken risicovolle werkzaamheden op de werkvloer mede door het stijgende aantal elektrische en hybride voertuigen. Daarnaast zijn onderwerpen als het werken met gevaarlijke stoffen, intern transport, stof e.d. die op de werkvloer risico’s met zich meebrengen. Het is van groot belang dat de medewerkers zich bewust zijn van die gevaren en dat ze het risico tot een minimum beperken vooraf aan de werkzaamheden.

Samenvatting van onze aanpak.

Gedragsbeïnvloeding doordat de werknemers zijn verantwoording neemt voor zijn eigen veiligheid, doordat hij zich realiseert dat het om zijn eigen veiligheid en gezondheid gaat.

Makkelijk en toegankelijk middels PC of tablet. Ideaal voor elke locatie op elk moment.

Realtime dashboard waarmee voortgang en monitoring op ieder moment inzichtelijk is. Bekijk de resultaten op verschillende niveaus: deelnemer, team of bedrijf.

Serious Gaming met spelelementen en competitie die voor plezierig leren  zorgen.  Door visuele beleving leert men met plezier, makkelijk en duurzaam.

Beleving de situaties en omgeving sluiten aan bij de dagelijkse praktijk.

Modules.

Ons interactieve trainingsprogramma verbetert het herkennen van risico’s wat aantoonbaar veiliger gedrag ten gevolg heeft.

De gedragsverandering trainingen zijn opgesplitst in modules:

 • Gevaar herkennen
 • Intern transport
 • Borden
 • Gereedschappen en machines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Brand
 • Tillen
 • Struikelen
 • Verkeer
 • Elkaar aanspreken
 • Gehoorbescherming
 • Tijd en aandacht
 • Vitaliteit
 • Voorbeeldgedrag
 • Stof
 • Ogen
 • Melden
 • Beknelling
 • Handen en vingers

Dashboard.

Door middel van een persoonlijk dashboard kan een analyse gemaakt worden over hoe lang je gemiddeld over een module doet zodat te zien is hoeveel tijd er is besteed aan ‘leren over veilig werken’.

Het dashboard heeft 6 aandachtsgebieden en vier gebruikers-levels: user, team, company, contractor.  Gebruikers zien hun persoonlijke resultaten en hun managers kunnen ook de resultaten van het team of de totale organisatie zien.

Meld je aan door het inschrijfformulier in te vullen of bel AutoTech Academy voor meer informatie.

AutoTech 

De Corridor 13
3621 ZA BREUKELEN

Legal

Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden

KvK 81486545
IBAN
NL93 RABO 0364127554
BTW
NL862112266B01